• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/05/28 ساعت 11:18

    این اثر با مضمون واقعه کربلا، فاقد رقم بوده و در گنجینه کاخ‌موزه اختصاصی نگهداری می‌شود. بر اساس نحوه ترسیم فیگوراتیو و شیوه رنگ‌گذاری، تاریخ اثر به اوایل دوره پهلوی نزدیک است. این نقاشی که در سال ۱۳۵۴ بدون قاب و به‌صورت به‌هم‌پیچیده،به کاخ نیاوران منتقل شده، در سال ۱۳۸۷ مرمت شد.