• جنگ رسانه‌های فارسی‌زبان از جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و به توهین و تضعیف شعائر حسینی و #مذهب_تشیع پیش رفته است.
    اینک در کلاب‌هاوس این بحث را به گفتگو می‌نشینیم:
    https://clubhouse.com/room/mWEGK۴a۶