• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/05/27 ساعت 22:48

    هر وقت نسبت تعداد لایک، ریتوییت و کوت این‌طوری بود بدونید که طرف حسابی فحش خورده