• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/27 ساعت 10:58

    تحولات سیاسی و اجتماعی می‌تواند برق‌آسا رخ بدهد و همه غافلگیر شوند، چه جناح پیروز و چه جناح شکست خورده. در افغانستان برتری نظامی تعیین کننده نبود. جنگ زمانی مغلوبه شد که نظام حاکم مشروعیت، اعتبار و پشتوانه خود را از دست داد و انگیزه‌ای برای مقاومت و جنگ در نظامیان باقی نماند.