• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/05/27 ساعت 16:08

    این همه اتفاق در افغانستان افتاده، پول ملی این کشور تازه ۴ روز است که با افت ارزش مواجه شده.
    ولی در ایران عادت کردیم که هر ۷-۸ سال یک بار، ارزش پول ملی با افت ۷۰-۸۰ درصدی مواجه شود.