• حسین (ع) چه حالی شد وقتی شنید: «یا اخا ادرک اخاک»
    ظریفی می‌گفت: « شاید حسین جواب داد؛ جانم برادر»
    از این جانم برادر تا «الآن انکسر ظهری» و تا پایین آوردن عمود خیمه عباس چه کشید زینب؟