• خدا خیر بده به اون عزیزی که امشب نذر شله‌مشهدی داشت.
    و البته خدا نگذره از دوستان مشهدی که تا حالا ما رو به چنین طعام بهشتی مهمون نکردن ؛)