• طالبان حداقل تا اینجا به خوبی #رسانه رو شناخته و به خوبی کنترلش کرده.
    اما باید دید این تسلط وقتی قراره آدم‌هایی که تا حالا فقط جنگیدن؛ «حکمرانی» کنند حفظ می‌شه یا نه!