• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1400/05/26 ساعت 23:34

    بیانیه انجمن فینتک در خصوص آسیب‌های اجباری شدن اینماد پیرو اخبار منتشر شده درباره توافق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بخش خصوصی
    @fintecha_ir