• تو این دوسال بارها حس کردم تموم شدم ، مخصوصا وقتی نمی‌تونی اون چیزی رو که دیدی یا فهمیدی رو به کسی بگی یا منتشر کنی.
    بعضی موقع‌ها یه بغل تو سکوت میتونه کار ۱۰ تا آرامبخش رو انجام بده
    #واکسن_گیت
    #کرونا