• حسام الدین ایپکچی   ipakchi@

  1400/05/26 ساعت 13:39

  در حاشیه فیلم نوشته بود: #احمدشاه_معسود مشغول مطالعه حافظ بود خبرآوردن طالبان حمله کرده اما او به خواندن ادامه داد
  یکی از فرماندهان ناراحت شد
  باصدای بلند گفت آمر صاحب! طالبان حمله کرده
  مسعود گفت: بگذار غزل را تمام کنم. مگر نمیدانی #جنگ برسر #حافظ است؟

  #Afghanistan
  #AhmadMasoud