• سئوالاتی که از سوی مقام‌های رسمی درباره ممانعت از واردات #واکسن #کرونا مطرح شده است ، مانند این که چه افراد و دستگاهی مانع ورود واکسن شده‌اند، نشانگر «#واکسن_گیت » در ایران است. چرا #قوه_قضاییه در برابر این رسوایی سکوت کرده است و پیگیری نمی‌کند؟