• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/05/25 ساعت 11:51

    جریان همسو با ایران از عبدالله در افغانستان حمایت کرد و جریان امریکایی و عربستان از غنی، غنی فرار کرده و عبدالله مانده تا کورسوی امید باشد برای ملت جنگ زده!