• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/05/25 ساعت 23:26

    ایران بی سر و صدا شاهد ظهور طالبان در مرز شرقی خود است

    المانیتور: با قدرت گرفتن طالبان در #أفغانستان ،ایران آرامش محتاطانه‌ای را اتخاذ کرده و با احتیاط مراقب ظهور #طالبان در مرز شرقی خود است.

    https://t.me/persiangulfstudies/۴۱۲۴۴…