• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/25 ساعت 01:02

    رئیس‌جمهور افغانستان: امروز با یک انتخاب سخت مواجه شدم که یا باید در مقابل طالبانی که می‌خواستند وارد قصر شوند قرار گیرم یا باید کشور را ترک می‌کردم که برای جلوگیری از سیلاب خونریزی فکر کردم بهتر است از افغانستان خارج شوم.

    #اشرف_غنی #فرار کرده بعد برایش دلیل توجیهی آورده