• روبیکا در‌ واکنش به ساخت اکانتهای جعلی برای کاربران در پاسخی عجیب متذکر این شده که اکانت‌ها را خود پاک نمیکند و اگر میخواهید با فلان شماره تماس بگیرید تا حذف شود.
    مگر برای ساخت اکانت جعلی «اذن» وجود داشت که حالا برای حذفش «اجازه» می‌خواهید؟
    #روبیکا
    #دهن_کجی
    #حریم_خصوصی