• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/05/25 ساعت 09:25

    باز شاهد آخرالامر پروژه ملت سازی دیگری توسط امریکا هستیم که هیچگاه مسئولیت عواقب آن‌ها را بر عهده نگرفته است.
    #أفغانستان