• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/05/25 ساعت 15:29

    الان حس آدمی رو دارم که بعد از ده سال از پارتنرش جدا شده. قبلش خیلی خوشحاله که داره تموم میشه، اما بعدش یه حفره تو زندگیش پیدا میشه که نمی‌دونه چطوری باید باهاش سر کنه؛ مخصوصا اینکه تو صلح و صفا هم جدا شده باشند.