• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/05/25 ساعت 16:44

    واقعا نظر طرفداران مداخله خارجی، طرفداران اصلاحات از بالا و طرفداران رفتارهای ایالات متحده در مورد سرنوشت #افغانستان چیست؟