• نمیشه لشگر ۷۷ هرات رو بگیره از پایین هم سپاه زاهدان نیمروز بعد هم فاطمیون رو بزارن اونجا شروع به سازماندهی بکنن
    طالبان بدش نمیاد از دست هزاره‌ها و تاجیک‌ها رها بشه تا مجبور نشه بهشون سهم بده
    ما هم خط مقدم ومرزی رو جلوتر می‌بریم
    شاید بهترین فرصت برای بازگشت فرزندان به دامان مادر