• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/25 ساعت 17:17

    سالها پای درس‌هایش آموخته‌ایم؛ بنا به همان حق بزرگی که به گردن ما دارد؛ دعایش کنیم و برایش حمد شفا بخوانیم که خدا ما را از نعمت استاد #رحیم_پور_ازغدی محروم نکند!