• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/05/25 ساعت 11:21

    تاریخ تکرار می‌شود یک روز در ویتنام یک روز در افغانستان!
    عکس لحظه فرار اخرین امریکایی از جنگ ویتنام که مترجمینشان را از بالای پد پرت کردند پایین!