• چلغوز تو‌ عمرت نخوردی ، قابلی نمی‌دونی چیه، چای قیماق به گوشت هم نخورده بعد آروغ فندقی که #افغانستان فیلان ؟؟ ای چی گپ است لالاجان؟؟