• جواد ظریف   JZarif@

    1400/05/24 ساعت 20:02

    خشونت و جنگ، همانند اشغال، هیچگاه راه فیصله مشکلات افغانستان نبوده‌ و نخواهد بود.
    ابتکار برادران در شورای هماهنگی و دیگر رهبران افغانستان می‌تواند زمینه‌ساز گفتگو و انتقال مسالمت‌آمیز به صلح پایدار باشد.
    جمهوری اسلامی ایران به کوشش خود برای مصالحه در افغانستان ادامه می‌دهد.