• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/05/24 ساعت 13:38

    با خودمان تعارف و با هم جدل نکنیم؛ واقعیت این است که برای ما فرقی میان مراسم استقبال از ورزشکار با مسافرتهای گسترده و عزاداریهای مناسبتی و تشییع جنازه و دورهمی، رستوران و پاساژگردی و … وجود ندارد! تا خودمان نخواهیم مطمئنا همچنان #کرونا و هر کرونای دیگری بر ما چیره خواهد شد.