• یکی از اتفاق‌های مبارک اصلاح #شاخص ناپدید شدن پروژه بازها روی #سهام هست. در روزهای اوج بازار، به طور مداوم کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی به همراهی گروه‌های حقوقی سهام بی نوایی که بیشتر سهام شناور و ارزش بازار پایینی داشتند رو بالا و پایین می‌کردند.
    #چاق_کردن #سهم #بورس