• رادیکالیزم با تظاهر به انقلابی‌گری، حائلی شده میان هسته قدرت و افکار عمومی. و نمی‌گذارد عقلانیت جمهوری اسلامی در جامعه پژواک شود و اجماع عمومی رخ نمایاند.
    اینان افکار عمومی را فریب می‌دهند، حاکمیت را #پایداری و #رهپویان می‌نامند و شکاف دولت-ملت را عمیق می‌کنند.
    #تهدید_ملی