• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/24 ساعت 22:32

    اولین شب عزاداری رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) مثل سال گذشته بصورت تنهایی و بدون حضور جمعیت؛ برگزار می‌شود!