• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/05/24 ساعت 11:13

    از مسئولین محترم #ستاد_مقابله_با_کرونا که متولی تعطیل کردن کشور پیش از تعطیلات رسمی و مشوق اصلی سفرهای تفریحی و اوج‌گیری #کرونا هستن درخواست می‌کنم سهمیه بنزین سفر هم در نظر بگیرن. تعطیل کردن خوبه اما با برنامه‌ریزی و با هدف قطع زنجیره نه اینجوری