• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/24 ساعت 23:11

    چه حماقت باشد چه خیانت، از سوی ترامپ باشد یا بایدن، آنچه در حق ملت #افغانستان انجام گرفت وارد کردن آنها به یک دوره تاریخى تاریک و غمبار است. تکرار دخالت غیرمسئولانه و استکباری یک ابرقدرت در سرنوشت کشورها و ملت‌ها!
    درسی برای مردم یا حکومت‌هایی که چشم به پشتیبانی ابرقدرت‌ها دارند.