• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/05/24 ساعت 10:49

    ٣۵ روز پیش گفتم بیچاره اشرف غنی که تو سینیور ادوایزرش باشی!
    حالا به این فکر میکنم که بیچاره مردم عزیز افغانستان که گیر امثال اشرف غنی افتاده‌اند …
    ما که دلمان ریش ریش شد از آنچه دیدیم، شما در کاخ ریاست جمهوری بعد از هارت و پورت و بی‌عملی چه می‌کنید؟!