• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/05/24 ساعت 19:01

    کابل که پیشتر در اختیار غنی شهروند دوتابعیتی انگلیس بود توسط طالبان( شهروندان پاکستانی- افغانستانی) که محصلین مکتب دیوبندیه و سلفیت هستند( شاگردتن ابن تیمیه و وهابیت عربستان) اشغال شد!
    فحشش به ایران شیعی میتوانید بدید!