• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/05/23 ساعت 15:13

    به دوران همه کارشناس افغانستان نزدیک می‌شویم. بدبختی این نیست؛ کسانی که بیست ساله کار افغانستان میکنند در همین یک ماهه بیش از ۲۰ خبر جعلی را روانه فضای رسانه‌ای کردند!
    خیلی خوبه:),