• موزه ارتباطات ایران   post_museum@

    1400/05/23 ساعت 22:55

    کتاب ارزشمند دیگری که در #کتابخانه_موزه_ارتباطات موجود است به نام «اسناد پست و تلگراف و تلفن در زمان رضا شاه»، این کتاب به همت سرکار خانم مرضیه یزدانی جمع آوری و تنظیم و تالیف شده است. در این کتاب صدها سند ارزشمند تاریخی در مورد مسائل اولین …

    https://instagram.com/p/CSi۸jewAytJ/?utm_medium=copy_link…