• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1400/05/22 ساعت 23:58

    بخش خبری ساعت۱۴گزارش خبری از انبارهای گمرک پخش کرد که مملو از مواد اولیه تولید دارو‌های مختلف بود و ظاهرا هیچ سازمان، نهاد، گروه یا شخصی نیز تا کنون اقدام به ترخیص نکرده بودند! معنی دپوی این مواد بنظر شما در شرایط کنونی چیست؟ آیا کسی پاسخگو خواهد بود؟
    #دارو
    #مواد_اولیه
    #دپو