• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/22 ساعت 20:12

    دردها و گرفتارى‌های خودمان کم نیست ولی گرفتاری ملت همسایه‌مان سهمگین و اضطراب‌آفرین است. تقریبا طالبان برهمه مرز ما با #افغانستان مسلط شده‌اند. وابستگی، ناکارآمدی و فساد حکومت عامل اصلی حال و روز امروز افغانستان و غلبه طالبان است. تصور آینده تاریک زنان و جوانان افغان غمبار است.