• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/05/22 ساعت 15:11

    من امروز از یکی از افغان‌های مهاجر در ایران که شهرش در تصرف طالبان است این موضوع را پرسیدم، اون هم اظهار بی اطلاعی کرد از چنین خبری و گفت این خبر صحت ندارد. امیدوارم مردم رنج دیده افغانستان در امان باشند.