• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/05/22 ساعت 16:08

    منظور: پیش به سوی کسب پول و حمایت بیشتر از هر کس و با هر عنوانی. به بیان دیگر: «کسی از پیروز سوال نمی‌کند».
    از رجوی که این را گفت و اعضا که به این حساب‌ها کودکانه به جاده خیانت زدند خبری در دست نیست آقای قاسمی‌نژاد.
    قبح مزدوری عریان درس بزرگی‌ست که از سلوک امثال شما باید گرفت.