• سابقا مشاغل مرتبط با کامپیوتر به خاطر قیمت مناسب تجهیزات الکترونیک جزو دسته‌ای بدونندکه برای ابزار کار لازم نبود سرمایه زیادی داشته باشی اما الان به لطف اقتصاد برای کار گرافیکی ساده باید وام بگیری تا بتونی شروع کنی.
    باطری لبتاپ ام به رحمت خدا رفت و سه ملیون فقط پول باطری هست..