• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/05/22 ساعت 13:19

    مترو بازه ! و با این وضعیت شیوع بیماری قطعا از نقاطعی خواهد بود که احتمال آلودگی بالاست.
    نیاز است ایستگاهی تست و وواکسیناسیون خودرویی بیشتر بشه، طرح ترافیک تهران هم فعلا اجرا نشه بلکه از ازدحام جمعیت تا حدی جلوگیری بشه!