• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/05/22 ساعت 01:00

    #هرات ؛ ایران کوچک و پایتخت شرقی تمدن ایرانی به دست طالبان وحشت و ویرانگیری ، لشکر نفرت و سیاهی اشغال شد. اینبار چه خوابی برای #ایران و #ایرانیان دیده‌اند؟