• علیرضا قربانی   arghorbani51@

  1400/05/22 ساعت 05:48

  ای باغ چه شد مدفن خونین کفنانت؟
  کو خاک شهیدان کفن پیرهنانت؟
  آه‌ای وطن! ای خورده به بازار شقاوت
  بس چوب حراج از طرف بی‌وطنانت
  خون که شتک زد ز پدرها و پسرها
  بر صبح یتیمان و شب بیوه زنانت

  حسین منزوی