• روح الله جمعه ای   roohallahj@

  1400/05/22 ساعت 15:03

  علل اولیه سقوط غالب مناطق #افغانستان توسط #طالبان
  -اتکای حکومت به بیگانگان
  -نارضایتی عمومی نسبت به دولت ناتوان
  -مجادلات شدیدداخلی حتی در هیات حاکمه
  -خستگی ملی نسبت به منازعات مدیدو بی حاصل داخلی
  -حافظه کوتاه مدت مردم نسبت به سابقه وحشتناک طالبان
  -خودی دانستن نفوذیهای حرفه‌ای