• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/05/21 ساعت 23:42

    عربستان ۸۰۰ هزار کارگر یمنی را اخراج می‌کند

    میدل ایست آبزرور گزارش داده که یک سند «طبقه بندی شده» نشان می‌دهد، مقامات سعودی از کارفرمایان محلی در استان‌های جنوبی پادشاهی سعودی خواسته‌اند صدها هزار کارگران یمنی خود را اخراج کنند.

    https://t.me/persiangulfstudies/۴۱۲۰۵…

    #SaudiArabia #Yemen