• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/05/21 ساعت 19:15

    «تقدیسگاهی برای آخرین شاعر» اثر پرویز تناولی از پیشگامان مکتب سقاخانه است. تناولی در مجسمه‌هایش به فضا و شکل درونی مجسمه اهمیت می‌دهد؛ یک فضای درونی رازآلود که بر شکل بیرونی آن تأثیر می‌گذارد و نشان این رازآلودگی، قفل‌و‌بست و زبانه‌هایی است که در اعضا و جوارح مجسمه‌ کار می‌گذارد.