• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/05/21 ساعت 10:02

    باید از این چهره‌ها ترسید برای آینده انقلاب …
    بررسی اولیه‌اش را جار میزند و تهدید می‌کند …
    حق بدهید گمان بد به ذهنمان برسد از نیت تان!
    منافع تان را به نام ملت و مردم نزنید