• روح الله جمعه ای   roohallahj@

  1400/05/21 ساعت 12:30

  سفرای انگلستان و روسیه در یکی از تلخ‌ترین و زشت‌ترین تابلوهای تاریخ ایران!!
  انتشار این تصویر درسالروز تراژدی اشغالگری و در همان کادر و اینبار بدون آمریکا اتفاقی نیست.
  پیام این تصویر چیست؟
  آیا تلاش دارد واقعیتی دردناک را برملا کند؟
  یا راز سر به مهری در این تصویر وجود دارد؟