• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/05/21 ساعت 10:06

    محرم حقیقی، تکرار ناپذیر است اما در ماه محرم هر سال حقیقتی از محرم حقیقی، نازل شده و دری به سوی محرم حقیقی بر عالم دنیا باز می‌شود.
    لذا خیلی از فیوضاتی که در آن محرم محقیقی ناز شده، در دسترس خواهند بود.