• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/21 ساعت 16:09

    دیدار امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی گزینه پیشنهادی تصدی وزارت دفاع با امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در محل دفتر وزیر امروز صورت گرفت.@amirhatami_ir
    @Ashtiani_ir