• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/05/21 ساعت 18:39

    برادر! اینکه اقای صالحی امیری شما را جای آقای عبداللهی به رغم سفارشات ویژه مسئول روابط عمومی کمیته ملی المپیک نگذاشت تقصیر کسی نیست، من المپیک نرفتم، اون مصاحبه هم چهار ماه قبل از المپیک گرفته شده بود فکر کردم تصویر گویاست! از بی ادبی تان هم بگذریم
    @Olympic_ir